Najlepšie kúsky z Bielych Karpát

Kontakty

Realizátor projektu „Tradície Bielych Karpát“ je Centrum environmentálnych aktivít.

Centrum environmentálnych aktivít - CEA

Kancelária: Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Tel.: 032 / 6400 400

E-mail: medal@changenet.sk

WWW: www.cea.sk Tweet