Najlepšie kúsky z Bielych Karpát

Kúpiť výrobok/službu

Po minulé roky dostali regionálnu ochrannú známku napríklad: výrobca celozrnných cestovín a múk na Myjave, predajňa s tradičnými remeselnými výrobkami, originálny hudobník, tkáčka, včelárska firma atď.

Po ukončení tohto ročného procesu certifikácie tu nájdete jednotlivé certifikované výrobky a služby (označené regionálnou ochrannou známkou Tradície Bielych Karpát®).

Zverejnené tu budú naviac nielen produkty označené slovenskou známkou Tradície Bielych Karpát®, ale aj moravské certifikované výrobky a služby, označené známkou Tradice Bílých Karpat®.

Ak budú výrobcovia certifikovaných výrobkov a poskytovatelia certifikovaných služieb súhlasiť, budú tieto k dispozícii aj prostredníctvom internetového obchodu www.bio-obchod.sk.Tweet